Εμφάνιση 1-9 σε σύνολο 9 Προγραμμάτων

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας – Security

0
Επαγγελματικής Κατάρτισης
Free


ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙΣ SECURITY
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΑΛΦΑ ΕΠΙΛΟΓΗ διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης 105 ωρών «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» Security και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που...

Free

Ασφαλεία Προσώπων & Εγκαταστάσεων – Safety & Security of Persons & Facilities

0
Επαγγελματικής Κατάρτισης
Free

ΕΤΗΣΙΟ
ΣΚΟΠΟΣ
Ο απόφοιτος του προγράμματος είναι ειδικευμένος στην παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή παραβατικών  συμπεριφορών, στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των ατόμων και...

Free

Ανίχνευση & Εντοπισμός Επικίνδυνων Αντικειμένων σε Ακτινοσκοπικές Εικόνες (X-Ray)

0
Σεμινάριο
Free

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΣΚΟΠΟΣ
Δεδομένης της παγκόσμιας οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας και επισφάλειας, ο έλεγχος αλληλογραφίας, αποσκευών και φορτίων για ανίχνευση όπλων, εκρηκτικών και επικίνδυνων αντικειμένων είναι πιο επίκαιρος και...

Free

Προστασία Επισήμων Προσώπων – Προσωποφύλαξη – V.I.P. Protection -Body Guarding

0
Σεμινάριο
Free

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΣΚΟΠΟΣ
Η ασφάλεια των επισήμων προσώπων είναι ένα αντικείμενο που απαιτεί ειδικές γνώσεις και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Σήμερα, η ανάγκη για αρτιότερη εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, δεδομένης της...

Free

Προστασία & Ασφάλεια Μαζικών Εκδηλώσεων – Safety & Security of Mass Events

0
Σεμινάριο
Free

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΣΚΟΠΟΣ
Σύμφωνα με την πρόσφατη σχετική νομοθεσία (Κ.Υ.Α. 37914 / 17-08-2007) όλες οι Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α΄ &  Β΄ Εθνική κατηγορία και οι Κ.Α.Ε. της Α1 Εθνικής...

Free

Πρόληψη – Αντιμετώπιση Πυρκαγιάς – Prevention – Fire Fighting

0
Σεμινάριο
Free

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΣΚΟΠΟΣ
Το πρόγραμμα Πρόληψη & Αντιμετώπιση Πυρκαγιάς εξειδικεύεται στην εκπαίδευση των σπουδαστών αναφορικά με την αναγνώριση & αποφυγή “αθέλητων παγίδων”, καθώς και την άμεση αναφορά, συνδρομή και επιτυχή επέμβαση τους,...

Free

Επόπτης Ασφαλείας-Αρχιφυλάκων -Security Supervisor

0
Σεμινάριο
Free

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΣΚΟΠΟΣ
Ο Επόπτης-Αρχιφύλακας είναι ο προϊστάμενος του Προσωπικού Ασφαλείας, ο οποίος καλείται να ελέγχει το Προσωπικό Ασφαλείας τόσο για την πιστή εκτέλεση των καθηκόντων του στο χώρο επιτήρησης...

Free

Διαχείριση Κρίσεων – Επιχειρησιακή & Tακτική Aντιμετώπιση τους – Crisis Management Operational & Tactical Measures

0
Σεμινάριο
Free

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΣΚΟΠΟΣ
Το πρόγραμμα Διαχείριση Κρίσεων-Επιχειρησιακή Και Τακτική Αντιμετώπιση Τους μυεί τους σπουδαστές σε θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, αλλά και σε τεχνικές αντιμετώπισης κρίσεων, όπως σε επιχειρησιακές, τακτικές, συντονιστικές...

Free

Aντιπειρατεία – Maritime Security

0
Σεμινάριο
Free

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΕΙΡΑΤΙΑ – MARITIME SECURITY
Η παροχή βασικών γνώσεων και η εξοικείωση στο αντικείμενο του maritime security  όσων επιθυμούν να εργαστούν ως προσωπικό φύλαξης ποντοπόρων πλοίων ...

Free