Εμφάνιση ενός Προγράμματος

Θεραπείες με Τεχνικές Μασάζ – Manual Thepary – Massage

0
Επαγγελματικής Κατάρτισης
Free

ΕΤΗΣΙΟ || ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ NCFE
ΣΚΟΠΟΣ
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση στη ζήτηση εξειδικευμένων επαγγελματιών  Εναλλακτικών Θεραπειών, καθώς πολλοί ασθενείς έχουν στραφεί στην αναζήτηση θεραπείας πέραν της συμβατικής...

Free