Εμφάνιση 1-4 σε σύνολο 4 Προγραμμάτων

Φωτογραφία – Photography

0
Σεμινάριο
Free

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΣΚΟΠΟΣ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα. Από αρχάριους που θέλουν να αποκτήσουν γερές βάσεις στη φωτογραφία και την επεξεργασία εικόνας, σε ενθουσιώδεις ερασιτέχνες αλλά και σε...

Free

3D Studio Max

0
Σεμινάριο
Free

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΣΚΟΠΟΣ
Ο συνδυασμός  των γνώσεων των τεχνικών και των εφαρμογών, δίνουν στον καταρτιζόμενο ολοκληρωμένη σύγχρονου επιπέδου γνώση και τον καθιστούν ικανό  να εξειδικευτεί αργότερα σε ό,τι επιλέξει και ...

Free

Σχεδιαστής Εντύπου & Γραφικών

0
Ετήσιο-Διετές
Free

ΕΤΗΣΙΟ
ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός του προγράμματος  «Σχεδιαστής Εντύπου και Γραφικών» είναι να αποκτήσει ο σπουδαστής  τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις επαγγελματικές στάσεις, οι οποίες τον καθιστούν ικανό να...

Free

Διακόσμηση – Interior Design

0
Ετήσιο-Διετές
Free

ΕΤΗΣΙΟ
ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός του προγράμματος «Διακόσμηση» είναι να βοηθήσει τον σπουδαστή να αποκτήσει όλα τα προσόντα που απαιτούνται για τη μελέτη, την κατασκευή και την επίβλεψη της διακόσμησης...

Free